درود بر یاران زلال دلم! پادشاه کورش هستم با دلى به وسعت اقیانوس، بخشنده به بزرگى خورشید، استوار مثل درخت،شجاع مثل شیر، خروشان مثل رود، پایدار مثل کوه، لطیف مثل گلبرگ، جذاب، باصلابت، زیبا، رئوف،متواضع.. مخصوصا متواضع چون کلى صفت خفن دیگه دارم ولى بخاطرمتواضع بودنم نگفتم. عاشق موزیک و گیتار و ماشین و ساختن ویدیو براى شما کوماندوهاى خفنم! بیشتر وقتم صرف حکمرانى و رسیدگى به کورشتوپیا میشه ولى از اون که بگذریم فکر و ذکرم پیش کومان و درست کردن ویدیو و ساختن موسیقى با گروهم” از شنبه” ست. بخاطر اینکه انقد خفن بودین و به سایتمون سر زدین بهتون یه اقامت هفت روزه تو کورشتوپیا جایزه میدم ولى اگه کوماندو شین اقامت دائم میگیرین!

جدول امتیازات در مقابل ایمان

چالش   امتیاز من امتیاز ایمان 
حدس کلمات از روی صدا 34 36
رقص عربی 20 13
سوالات نوروزی 38 44
حدس کلمات از روی صدا 34 36
رقص عربی 20 13
سوالات نوروزی 38 44
حدس کلمات از روی صدا 34 36
رقص عربی 20 13
سوالات نوروزی 38 44

عشق اول و آخر گیتار !

گیتار گیتار گیتار! بدون گیتار نمیتونم زندگى کنم! بیشتر ساعت هاى زندگیمو با گیتارام گذروندم و همیشه تو زندگیم صداى گیتار بهترین راه براى ابراز احساساتم بوده. موسیقى درچه اى به روحه و خالق خاطرات فراموش نشدنى! کلى گیتار دارم که نمیتونم ازشون جدا شم، خلاصه که هرچى میخواى بردار ببر ولى گیتارو با خودت نبر!

بدون ماشین ھرگز !

یکى از چیزایى که تو این دنیا خیلى دوست دارم ماشینه! از طراحى بگیر تا بو و صدا و مشخصات، همهى خصوصیات ماشینو دوست دارم! شاید بعضیا به ماشین فقط به چشم وسیله نقلیه نگاه کنن ولى بنظر من یه اثر هنریه! نمیتونم بگم ماشین مورد علاقم اینه ولى(ماشین‌های مورد علاقه کورش)رو خیلى دوست دارم.

گوهر از نوع خیراندیش

آدماى زیادى تو زندگیم اومدن و رفتن ولى جاى گوهر همیشه گوشه دلم خالى میمونه…

دلنوشته ای از سوی ایمان

درود بر یاران زلال دلم! پادشاه کورش هستم با دلى به وسعت اقیانوس، بخشنده به بزرگى خورشید، استوار مثل درخت،شجاع مثل شیر، خروشان مثل رود، پایدار مثل کوه، لطیف مثل گلبرگ، جذاب، باصلابت، زیبا، رئوف،متواضع.. مخصوصا متواضع چون کلى صفت خفن دیگه دارم ولى بخاطرمتواضع بودنم نگفتم. عاشق موزیک و گیتار و ماشین و ساختن ویدیو براى شما کوماندوهاى خفنم! بیشتر وقتم صرف حکمرانى و رسیدگى به کورشتوپیا میشه ولى از اون که بگذریم فکر و ذکرم پیش کومان و درست کردن ویدیو و ساختن موسیقى با گروهم” از شنبه” ست. بخاطر اینکه انقد خفن بودین و به سایتمون سر زدین بهتون یه اقامت هفت روزه تو کورشتوپیا جایزه میدم ولى اگه کوماندو شین اقامت دائم میگیرین!